MİRAÇ KANDİLİMİZ MÜBAREK MİRACIMIZ MİRAÇ OLSUN

Miraç Kandilimiz Mübarek Miracımız Miraç Olsun. Yaratılmışların en şereflisi Yüce Peygamberimiz  Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in bütün insanlık adına Cenab-ı Allah’ın huzuruna yapmış olduğu kutlu yolculuktur Miraç.

Birçok hikmeti içinde barındıran bu kutlu gece, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in (gece yürüyüşü anlamına gelen ) İsra Suresi’nde şöyle anlatılmıştır. “Kendisine ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan çevresini bereketlendirdiği Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra, 17/1)

Bu kutlu gecede Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’e birçok hediye verilmiştir. 5 vakit namaz Miraç gecesi farz kılınmıştır. Yine her namazımızda okumuş olduğumuz Ettehiyyatü Duası, bu gece Canım sultanım Peygamber Efendimize Hakk Teala tarafından hediye edilmiştir.

Fahri Kainat Efendimiz (S.A.V.)) Miraç’ta  Allah’u Teâlâ’nın huzuruna varınca Hakk Teala’ya hürmetlerini sunmak arzusuyla,

– “Ettehıyyatü lillahi vessalavatü vettayyibatü” demiştir.

Allah’u Teala, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) karşılayıp selamlayarak

-“Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh” demiştir.

Bunun üzerine  Peygamberimiz (S.A.V.) 

– “Esselamü aleyna ve ala ibadillahissalihin” diyerek Yüce Rabbimizin selamına karşılık vermiştir. Bu duruma  şahit olan Cebrail A.S. da  “Eşhedü enlailahe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh” eşlik etmiştir.

Her Daim Miraçta Olan Peygamberimiz Miracı Bizim İçin Yaşadı
Miraç Kandilimiz Mübarek Miracımız Miraç Olsun

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) daim miraçta idiler. Peygamberimize şeklen yaşatılan “Miraç” hadisesi aslında bizim için yaşatılmıştır.

Bizler, Allah’u Teala’nın aciz kulları olarak kendi çapımızda Hakk Teala’yı idrak edebilmek için yükselebilir ve kendi Miracımızı yapabiliriz. Kendi miracımızı yapabildiğimiz zaman Allah’u Teala’da bizde yer alan bir ya da birkaç ismi ile bize tecelli edip, bizi kendisine çekecektir.

Bir hadisi kutsi’de “Namaz müzinin miracıdır” buyurulmuştur. Hakiki namazı aşk ile tüm benliğimizden sıyrılarak kılmaya başladığımızda bizimde kendi içsel yolculuğumuz başlayacak ve Miracımız gerçekleşecektir.

Peygamber Efendimiz işte Miraç hadisesiyle bize bu müjdeyi vermişlerdir. Bu kutlu gecede bu müjdeye erişenlerden, son nefesimize kadar her daim Miraç’ta olanlardan olabilmek duası ile Miraç Kandilimiz mübarek olsun…

Vakti Şerif, ahir ve akıbet hayrola,
Leyl-i İsra ve Mirac mübarek ola,
Hayırlar feth ola, şerler def ola,
Allahu Azimüşşanın ismi şerifi ile kalblerimiz pürnur ola,
Demler safalar müjdat ola,
Dem Hazreti Mevlana, sırr-ı Cenab-ı Şemsi Tebrizi,
Kerem-i İmam-ı Ali ve Şefaatin Muhammedin Nebî,
Hû diyelim Hûûû...

YUKARI