MANASINA ERECEĞİMİZ KURBAN BAYRAMI

Manasına Ereceğimiz Kurban Bayramı hepimize mübarek olsun. İç manası yüksek olan bu bayram, Ramazan ayı ile başlayıp Kurban Bayramı ile tamamlanır. Kurban bir anlamda maddenin mana ile buluşmasıdır.

Kurban, yakınlık manasına gelen kurbiyet kelimesinin kurb kökünden türemiştir. İç manasıyla kurban, Allah’a yakın olmak demektir.

Yüce kitabımız  Kur’an-ı Kerim’de Hacc suresinde Allahu Teala şöyle buyurmaktadır;  “Allah’a ulaşan kurbanların etleri ve kanları değil, O’na olan saygınız/takvanızdır”  Yani öenmli olan sadece kurban kesmek değil, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.

Kurban Bayramımız Mübarek Olsun
Manasına Ereceğimiz Kurban Bayramı

Kurban Bayramı’nda şeklen kesmiş olduğumuz koçun dışında asıl mana nefsimizi kesmek, nefsimizi kurban etmektir. İçimizdeki olumsuz, kötü huyları Allah’ın yakınlığını kazanmak için kesip, yok etmektir.

Namaza başlarken, “Allahu Ekber” diye tekbir getirerek ellerimizi kaldırırız. Yani demek isteriz ki dünyayı ve ahreti senin için terk ettim Ya Rabbi, sana yöneldim. Kurban keserken de bu tekbiri getiririz ve o zamanda nefsimizi kurban ettiğimizi düşünmeliyiz.

Türk Divan Şairi Fuzuli nefsi kurban etmek konusunda der ki; “Can nedir ki cananıma vermeyeyim!” Yunus Emre isew; o muhteşem şiirlerinin birinde kurban olmanın manasını şöyle dizelere döker;

Canını câna kurban vermekten asla geri durmam. 
Yûnus miskin kalmaz câna verir cânını kurbâna
Gelsen sığınsan Sübhan'a doğru yola gitsen gönül
Ey Tanrı'yı bir bilenler can Hakk'a kurban kılanlar
Ölü değildir bu canlar aşk gölünde yüze durur

Kurban, şekşiz, şüphesiz tam teslimiyettir. Canı, canı verene en güzel şekilde vermektir.

Kurban,İsmail olana sabır ve teslimiyet, İbrahim olana ise Yaradana itaat ve onda yok olmaktır. 

Kurbanlarımız şeklen keserken, iç manasıyla İbrahim Aleyhisselam gibi asıl nefsimizi kesebilenlerden olmak duası ile Kurban Bayramımızı mübarek olsun.

YUKARI